Wprowadzenie

photo author: Witold Flak, K&K Select Film: photo base.

Witamy w Projekcie EuroScreen, stworzonym w celu wykorzystania głównych gospodarczych i kulturowych możliwości poprzez prowadzenie działań w zakresie turystyki filmowej.

Turystyka filmowa odnosi się do wpływu filmów, programów telewizyjnych i reklam na decyzję turystów aby odwiedzać dane lokalizacje. Obecność miast i regionów w audiowizualnych mediach ma znaczny wpływ ekonomiczny na turystykę i na wzmocnienie promocji kulturowego dorobku regionów. Projekt EuroScreen ma na celu wymianę dobrych praktyk w tym zakresie, co z kolei przyczyni się do poprawy polityk w regionach europejskich.